OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA (HVAC)

rozwiązania esbe:
to po prostu działa.

Klientom projektującym wydajne instalacje, obejmujące sterowanie systemami z obiegiem wymuszonym oferujemy,  w zależności od zastosowań,  odpowiednie produkty oraz wiedzę.

HVAC 12

System przesyłu powietrza służący do kontrolowania temperatury przepływu w kierunku urządzeń grzewczych/chłodzących
1
Zawór VRC260 to doskonały wybór w przypadku urządzeń wentylacyjnych do ogrzewania i chłodzenia. Zawór VRC260 firmy ESBE pozwala na pełne wykorzystanie otworów wentylacyjnych wymiennika na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. Dzięki zaworowi VRC260 można zwiększyć wydajność centrali wentylacyjnej, zmniejszyć jej wymiary, zapewnić szybszą reakcję na wahania temperatury w pomieszczeniach i wysoką sprawność całej instalacji za sprawą wyższych temperatur chłodzenia, a jednocześnie obniżyć temperatury ogrzewania, co w pozytywny sposób wpływa na koszty eksploatacji urządzeń grzewczych/chłodniczych.