O firmie ESBE

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

ŚRODOWISKO

Troszczymy się o środowisko. Jesteśmy grupą ambitnych Europejczyków, koncentrujących się na opracowywaniu produktów, które pomogą właścicielom domów zmniejszać wydatki na energię, nie ograniczając przy tym ich komfortu, a jednocześnie redukując negatywny wpływ na środowisko, zwłaszcza w zakresie emisji dwutlenku węgla. Proponujemy rozwiązania do sterowania systemami ogrzewania i chłodzenia z obiegiem wymuszonym, które wykorzystują zasoby w najbardziej oszczędny sposób spośród wszystkich produktów dostępnych na rynku.

odpowiedzialność społeczna

Wytyczne naszych właścicieli wymagają, aby działalność firmy była prowadzona głównie w miejscowości Reftele; firma ESBE od ponad 100 lat jest więc ważnym elementem społeczności w tej okolicy. Małe społeczności, takie jak Reftele, są wyjątkowe: tu pomagamy sobie nawzajem i czujemy się za siebie odpowiedzialni. To przekonanie pragniemy kultywować w firmie ESBE.

W nawiązaniu do kluczowej wartości naszej marki — współczucia — wspieramy też różnego rodzaju inicjatywy i organizacje działające na rzecz poprawy warunków życia na świecie. Oto przykłady:
A) Wsparcie dla organizacji charytatywnych: Przez ostatnie 10 lat firma ESBE co roku składała darowizny.
B) Wsparcie dla młodzieży: Firma ESBE sponsoruje lokalne inicjatywy sportowe i dotyczące zwalczania przemocy w szkołach.
C) Działanie na rzecz środowiska:  Zewnętrzny audyt energetyczny prowadzi do zmniejszenia zużycia energii przez zakłady ESBE o 37 procent i zmniejszenia wpływu na klimat o połowę. Firma ESBE stała się także partnerem przedsiębiorstwa z branży energetyki wiatrowej. Głównym celem współpracy jest dostarczanie do zakładu ekologicznej energii elektrycznej.