O firmie ESBE

misja i wizja

Misja

Pomagamy właścicielom nieruchomości zmniejszać wydatki na energię, bez ograniczania ich komfortu, redukując jednocześnie negatywny wpływ na środowisko.

ZAŁOŻENIA BIZNESOWE

Pomagamy instalatorom zaopatrywać właścicieli nieruchomości w całej Europie w najbardziej energooszczędne produkty i rozwiązania do regulowania ogrzewania i chłodzenia w systemach z obiegiem wymuszonym dostępne na rynku.

GŁÓWNE KOMPETENCJE

Nasze główne kompetencje to ogrzewanie i chłodzenie w systemach z obiegiem wymuszonym dla małych budynków, głównie zawory i siłowniki.

WIZJA

Chcemy zostać światowej klasy firmą, będącą liderem rynkowym w głównych obszarach naszej działalności: w branży zaworów obrotowych, siłowników oraz zaworów termostatycznych przeznaczonych do ogrzewania i chłodzenia w systemach z obiegiem wymuszonym.

WARTOŚCI marki

Produkty ESBE zapewniają nowoczesnym gospodarstwom domowym korzyści takie jak:
- oszczędności energii,
- komfort,
- bezpieczeństwo.
Jak będziemy działać. Jako firma i jako pojedynczy pracownicy wyznajemy wartości takie jak:
- myślenie perspektywiczne,
- przywództwo,
- współczucie.

Filozofia

Zgodnie z filozofią humanistyczną wszyscy są równi i każdy może się rozwijać, jeśli tego pragnie. Niektórzy mają większe możliwości niż inni i należy brać to pod uwagę. Troszczymy się o siebie nawzajem, o innych, o środowisko i o klimat. Choć nasz wkład w ulepszenie świata jest niewielkim elementem całości, nadal znaczy więcej, niż gdybyśmy nie robili nic.