O firmie ESBE

HISTORIA

Od potrzeb lokalnych do globalnych

W 1906 r. Johan August Skogsfors, przedsiębiorca z krwi i kości, założył firmę Skogsfors Bruk, obecnie znaną pod nazwą ESBE. Skogsfors, mając zaledwie 26 lat, otworzył w południowej Szwecji, w prowincji Småland najnowocześniejszą fabrykę kultywatorów i siewników, niezbędnych do usprawnienia prac w rolnictwie. Co warto podkreślić, jako pierwszy zainstalował w swoim rodzinnym miasteczku Reftele siłownię elektryczną.

W połowie lat 30. XX w. firma rozszerzyła gamę produktów o pompy wodne, hydrofory i zawory mieszające. Firma rozwijała się, a po pewnym czasie dołączył do niej syn Johana Augusta, Göte. W pewnym momencie Johan zdecydował się podzielić firmę na trzy części i przekazał produkcję zaworów mieszających Götemu. Tym samym powstała dużo mniejsza firma, na której czele stanął Göte, który kontynuował prace nad rozwojem produktów i procesów produkcyjnych. Na przykład w 1939 r. firma wprowadziła na rynek pierwszy opatentowany czterodrogowy zawór mieszający.

Firma rozrastała się, zwiększał się także eksport. Zawory mieszające firmy ESBE w niedługim czasie stały się standardem w branży. W 1965 r. eksport stanowił już ponad 50% obrotów firmy. W kilku krajach Europy Środkowej zawory mieszające firmy ESBE określano bardziej uniwersalnym mianem „Swedenmischer” (szwedzkie zawory mieszające). W tamtym czasie Göte zachorował i pracę w firmie rozpoczął jego syn, Mats, należący do trzeciego pokolenia Skogsforsów. Niedługo potem, w 1967 r., Mats objął stanowisko dyrektora firmy ESBE.

W połowie lat 70. XX w. na rynek weszły pierwsze siłowniki i zawory termostatyczne firmy ESBE. Prace nad nowymi produktami trwały nadal, a ich głównym punktem odniesienia były uwagi zgłaszane przez klientów, połączone nierozerwalnie z wiedzą i pomysłami pracowników firmy ESBE. Owocowało to kolejnymi, coraz bardziej inteligentnymi rozwiązaniami. Za dobry przykład mogą tu posłużyć wprowadzone na rynek w 1991 r. prawdziwie przełomowe siłowniki z serii M60. Ten produkt zapewnił firmie ESBE jeszcze silniejszą pozycję na rynku europejskim.

Pod kierownictwem Matsa firma szybko się rozrastała. Pod koniec lat 90. XX w. obecność firmy w Europie została dodatkowo wzmocniona dzięki utworzeniu oddziałów w Niemczech i Francji oraz sieci agentów sprzedaży w różnych krajach Europy.

Z początkiem XXI w. w firmie ESBE nastąpiło wiele zmian ukierunkowanych na umocnienie pozycji firmy jako lidera na rynku. Są to między innymi inwestycje w udoskonalenie produkcji i rozwój produktów, inicjatywy marketingowe oraz działania mające na celu zwiększenie sprzedaży. Za przykład może tu posłużyć zeszłoroczne rozszerzenie działalności poprzez utworzenie oddziałów we Włoszech, Danii i Polsce oraz aktywne zaangażowanie naszych sprzedawców w Norwegii i Austrii. Powstała też grupa zajmująca się sprzedażą międzynarodową, ukierunkowaną w całości na sektor producentów części oryginalnych.

Firma ESBE jest doskonale przygotowana na następne 100 lat działalności!

 

Bruket 1930 

Siedziba firmy Skogsfors Bruk w latach 30. XX wieku w Reftele w, Szwecji

  

Shunt no 1

Pierwszy, wyprodukowany w 1935 r. zawór mieszający firmy ESBE

 

 

Trademark

Firma ESBE jest obecnie dobrze znaną marką w całej Europie.