O firmie ESBE

BADANIA I ROZWÓJ

R&D (badania i rozwój)

Głównym celem działalności badawczo-rozwojowej jest systematyczne utrzymywanie i aktualizowanie istniejącej gamy produktów ESBE oraz opracowywanie nowych, rozszerzających ofertę produktów na podstawie potrzeb klientów.

Laboratorium badawczo-rozwojowe jest dostosowane do cały czas rosnących wymogów. Aby sprostać wymaganiom jakościowym, tworzone są nowe metody testów i nowe urządzenia testowe.

Stale opracowujemy nowe produkty spełniające potrzeby klientów. Aby zapewnić pomoc merytoryczną i innowacyjne wsparcie działowi sprzedaży, dział badawczo-rozwojowy musi stale śledzić rozwój obsługiwanego rynku, a także podaż materiałów i komponentów. Kluczowym czynnikiem decydującym o realizacji potrzeb klientów jest wiedza na temat zastosowań!

W dziale badawczo-rozwojowym zatrudnionych jest 11 inżynierów, koncentrujących się na umiejętnościach związanych z zarządzaniem projektami, specjalistycznej wiedzy na temat produktów oraz opracowywaniu i testowaniu nowych konstrukcji.

PRODUKCJA

Głównym zadaniem działu operacyjnego jest dostarczanie klientom produktów o odpowiedniej jakości, we właściwym czasie i po konkurencyjnej cenie. Produkty dostarczane są bezpośrednio do klientów albo do naszych oddziałów w Niemczech, we Francji lub w Polsce. W różnych pionach w dziale operacyjnym zatrudnionych jest około 120 pracowników.

W ramach całej działalności stosowane są zasady SMART, a jednym z najważniejszych narzędzi jest ciągłe doskonalenie.

LEAN I SMART

W firmie ESBE podejście Lean określane jest skrótem SMART (ang. inteligentny), który oznacza:
S Successive improvements (ciągłe doskonalenie)
M Method and approach (metodyka i podejście)
A All involved (zaangażowanie wszystkich)
R Right from me (odpowiednia jakość pracy każdego pracownika)
T Together (wspólne działanie)

SMART nie jest projektem, który można wprowadzić w określonym, ograniczonym przedziale czasowym. Należałoby raczej powiedzieć, że jest to podejście lub strategia, pozwalające nam krok po kroku dążyć do osiągnięcia celu, jakim jest eliminacja marnotrawstwa, i koncentrować się na podejmowaniu właściwych działań.

W firmie ESBE są to: strategia długoterminowa, cierpliwość oraz zapewnianie kierownictwu i współpracownikom lepszych warunków, umożliwiających wykrywanie i redukowanie marnotrawstwa w codziennej pracy.

 

Niezwykle nowoczesny zakład produkcyjny firmy ESBE w Reftele, w Szwecji

Assembly

Line

Line