Litwa

JESTEŚMY BLISKO CIEBIE

Firma ESBE posiada 5 oddziałów handlowych oraz ok. 30 dystrybutorów, dzięki czemu obecna jest w całej Europie. Siedziba grupy znajduje się w miejscowości Reftele, w Szwecji.

Litwa

DAHLGERA JSC Vilnius branch

Savanorių pr. 180, 
Vilnius LT-03154
Tel. +370 5 210 5770
Fax. +370 5 210 5771
E-mail: [email protected]
WWW: www.dahlgera.lt 

DAHLGERA JSC Kaunas branch

Ateities pl. 30E, 
Kaunas LT-52163
Tel. +370 37 473619
Fax. +370 37 473691
E-mail: [email protected]
WWW: www.dahlgera.lt

DAHLGERA JSC Šiauliai branch

Kreivoji g. 37, 
Šiauliai LT-78109
Tel. +370 41 540566
Fax. +370 41 540104
E-mail: [email protected]
WWW: www.dahlgera.lt

DAHLGERA JSC Klaipėda branch

Bičiulių g. 9, 
Budrikų km. Klaipėdos raj. LT-96320
Tel. +370 46 495686
Fax. +370 46 495826
E-mail: [email protected]
WWW: www.dahlgera.lt


Skontaktuj się z nami

* Pole wymagane
Informacja o tym, w jaki spośób wykorzystujemy dane uytkownika

Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym przez ESBE HYDRONIC SYSTEMS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Garbary 56, w celu nawiązania kontaktu i odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania w związku z przesłanym przez Państwa formularzem kontaktowym. Zostałam/-em poinformowany o przysługujących mi uprawnieniach. Wiem, że mogę cofnąć niniejszą zgodę w dowolnym momencie.

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ESBE HYDRONIC SYSTEMS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Garbary 56, 61-758 Poznań, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372420, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy.

 2. Państwa dane osobowe będę przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie w związku z przesłanym przez Państwa formularzem kontaktowym, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 3. Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym w wykonywaniu czynności Administratora, tj. m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne, udostępniającym systemy informatyczne, usługi hostingowe. Ponadto Państwa dane mogą zostać przekazane innym podmiotom z grupy ESBE.

 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 5. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia lub do momentu gdy Administrator ustali, że dane się zdezaktualizowały.

 6. Posiadają Państwo prawo do:

  1.  dostępu do swoich danych – art. 15 RODO,

  2. sprostowania – art. 16 RODO

  3.  usunięcia – art. 17 RODO,

  4. ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO,

  5. prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO,

  6. prawo do wniesienia sprzeciwu – art. 21 RODO.

  7. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na czynności dokonane przed cofnięciem.

  8. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9. Podanie danych osobowych jest konieczne do odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania i nawiązania kontaktu.

  10. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Więcej informacji na temat przetwarzania i przechowywania danych osobowych znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności oraz  RODO ogólna klauzula informacyjna.

 
 

Kontakt ESBE

ESBE HYDRONIC SYSTEMS SP. Z O.O.

ul. Garbary 56
PL-61-758 Poznań
Tel. +48 61 85 10 728
Fax. +48 61 85 82 208
E-mail: [email protected]