ESBE i społeczna odpowiedzialność biznesu

2020-10-05

ESBE jest orędownikiem różnorodności i kieruje się filozofią humanistyczną. Jak pokazuje historia, zawsze staraliśmy się dawać coś od siebie społeczności, w której działamy.

W ESBE kieruje się filozofią humanistyczną. Zgodnie z nią wszyscy są równi i każdy może się rozwijać, jeśli tego pragnie. Niektórzy mają większe możliwości niż inni i należy brać to pod uwagę. Troszczymy się o siebie nawzajem, o innych, o środowisko i o klimat. Choć nasz wkład w ulepszenie świata jest niewielkim elementem całości, nadal znaczy więcej niż gdybyśmy nie robili nic.

Nasi pracownicy są kluczowym elementem sukcesu ESBE 

Od momentu założenia w 1906 roku, główna siedziba ESBE znajduje się w Reftele. Filozofia firmy opiera się na tym, że nasi pracownicy są kluczową częścią naszych sukcesów. Kiedy firma z historią, taką jak w przypadku ESBE pozostaje w regionie, tworzą się więzi osobiste. Wielu pracowników ESBE, podobnie jak właściciele, pracowało w firmie przez długi czas.

W ramach zapewnienia, że własność pozostanie zarówno w firmie, jak i w regionie, pracownikom zaoferowano możliwość nabycia udziałów w spółce. Wysiłek zespołowy, który przynosi owoce i tworzy wspaniałą, zgraną społeczność. Nasi pracownicy ESBE AB uczestniczą również w naszym systemie podziału zysków.

ESBE and corporate social responsibility - banner.jpg

W celu stworzenia atrakcyjnego miejsca pracy, rodzina Skogsfors jako właściciel wkłada energię i wysiłek, by uczynić Reftele atrakcyjnym miejscem do życia. Na przykład kiedy Miejska Służba Stomatologiczna postanowiła zamknąć swoją klinikę w Reftele, Mats Skogsfors odkupił wyposażenie i jego elementy z kliniki, w celu ułatwienia prywatnym dentystom utworzenie własnych gabinetów. Innym przykładem jest firma zajmująca się nieruchomościami Elofslund Fastighets AB, która została założona w 2016 roku i której dyrektorem generalnym jest Christer Skogsfors. Do tego czasu, od lat 90. w Reftele nie wybudowano żadnych nowych nieruchomości. W 2018 roku Elofslund Fastighets AB ukończyło budowę pierwszego budynku wielomieszkalnego z 12 mieszkaniami.

Troska jest częścią naszych podstawowych wartości odnoszących się do społecznej odpowiedzialności biznesu

Powiązaliśmy trzy podstawowe wartości z naszą marką. Hasła, które określają, w jaki sposób jesteśmy zobowiązani i będziemy działać jako firma, ale również jako osoby prywatne. Hasła te są następujące: Długoterminowa perspektywa, przywództwo i troska o innych.

Aby pokazać naszą troskę, przez ostatnie 10 lat wpłacaliśmy datki na rzecz organizacji charytatywnych, w tym na rzecz Världens Barn i Bris. Sponsorowaliśmy również lokalne kluby sportowe i antyprzemocowe inicjatywy w szkołach. Aby pokazać naszą troskę o środowisko, zleciliśmy zewnętrzny przegląd zużycia energii, który doprowadził do 37-procentowego zmniejszenia zużycia energii w naszych zakładach. Pracując nad zaopatrywaniem fabryki w zieloną energię, jesteśmy partnerem w konwertowaniu energii wiatrowej.