Długoterminowe i zrównoważone działania w DNA firmy ESBE

2022-09-28

Od 1906 roku współpracujemy w ścisłej harmonii z ludźmi i środowiskiem naturalnym. To dla nas naturalna kolej rzeczy, ponieważ prowadzimy produkcję tam, gdzie sami mieszkamy. » Zapoznaj się z naszym raportem o zrównoważonym rozwoju

 

 

Od dłuższego czasu w naszych działaniach kierujemy się następującymi wartościami: energooszczędnością, komfortem użytkowania, bezpieczeństwem, długoterminową strategią, przywództwem i współczuciem. Wartości te nabierają znaczenia tylko wtedy, gdy aktywnie wykorzystujemy je w naszej pracy. Dlatego staramy się je uwzględniać we wszystkim, co robimy.

Nasza koncepcja biznesowa brzmi:
„Pomagamy instalatorom zaopatrywać właścicieli domów w całej Europie w energooszczędne produkty i rozwiązania do regulowania ogrzewania i chłodzenia w systemach ciepłej wody użytkowej”. 

 

 

W jaki sposób uwzględniamy zrównoważony rozwój w naszej podstawowej działalności?

Zrównoważony rozwój jest dla nas dziedzictwem, które towarzyszy nam od ponad stu lat. Od samego początku, czyli od 1906 roku działamy na poziomie lokalnym, kładąc nacisk na jakość działań i zrównoważony rozwój. Wszystko, co robiliśmy w przeszłości i co robimy dzisiaj, uwzględnia zrównoważony rozwój. Produkt ESBE musi zapewniać oszczędność energii, komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Dlatego zawsze musimy działać w perspektywie długoterminowej i wykazywać się zarówno dobrym przywództwem, jak i współczuciem.  

Dysponujemy dokładnie przemyślanymi politykami, które kierują naszą pracą i celami. Obejmują one: politykę jakości, politykę środowiskową oraz politykę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz tych wytycznych naszą pracę reguluje Kodeks Postępowania połączony ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

sustainability-en.jpg

 

Globalne cele z lokalnym punktem wyjścia

Aby mieć swój wkład w globalne dążenie do zmiany świata na lepszy, pracujemy lokalnie nad niektórymi z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

ONZ określa te cele następująco:
„Cele pozwolą na stworzenie lepszego świata do 2030 r. poprzez położenie kresu ubóstwu, zwalczanie nierówności i zajęcie się pilną kwestią zmiany klimatu. Zgodnie z celami to od nas wszystkich, rządów, przedsiębiorstw, społeczeństwa obywatelskiego i ogółu społeczeństwa zależy teraz, czy wspólnie zbudujemy lepszą przyszłość dla wszystkich”.

W ESBE koncentrujemy się na ośmiu celach, podzielonych na następujące obszary: Środowisko, Społeczeństwo i Gospodarkę. Wybraliśmy je, ponieważ czujemy, że są one bliskie naszej działalności i naszemu zaangażowaniu na rzecz społeczeństwa.