Certyfikaty i wyróżnienia ESBE

2020-12-01

ESBE uważa, że jakość jest definiowana przez Ciebie jako klienta. Dlatego każdemu w naszej firmie bardzo zależy na pełnym zadowoleniu klientów i ciągłym doskonaleniu.

ESBE to prawdziwa szwedzka firma przemysłowa, która ma swoje korzenie w Smalandii. Zawsze pracowaliśmy w tym samym miejscu, a nasze serce mocno bije dla szwedzkiej produkcji. „Made in Sweden” to nie tylko znak jakości z globalnego punktu widzenia, ale także coś, nad czym aktywnie pracujemy.

Jesteśmy przekonani, że jakość jest definiowana przez naszych klientów – a to oznacza, że my nie jesteśmy zadowoleni, dopóki nasi klienci nie będą zadowoleni. Śledzimy sytuację na rynku i kierujemy się zrozumieniem wobec potrzeb naszych klientów. Staramy się przewyższyć ich oczekiwania!
 

 

CERTYFIKATY ESBE

W jaki sposób naprawdę możesz upewnić się, że dotrzymujemy naszych obietnic?

ESBE AB od wielu lat posiada certyfikat jakości i ochrony środowiska ( ISO 9001 :2015 i ISO 14001 :2015 ). Aby zapewnić, że system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest zgodny z międzynarodowymi standardami BHP, ESBE AB posiada certyfikat standardu ISO 45001:2018. Celem tego standardu jest zmniejszenia liczby wypadków oraz ryzyka związanego z BHP. Posiadanie tego certyfikatu wskazuje, między innymi, na fakt, iż mamy ustandaryzowaną oraz właściwie stworzoną kulturę organizacji związanej z BHP, w tym otwarte forum do dyskusji oraz możliwość wymiany informacji między pracodawcami a pracownikiem. Oprócz tych certyfikatów, mamy własną politykę zapewnienia jakości, która obejmuje wszystkie wpływy naszej działalności na jakość i środowisko. 

Polityka zapewnienia jakości zawiera następujące punkty:
•    Poprzez zrozumienie rzeczywistych potrzeb naszych klientów, będziemy oferować produkty przyjazne środowisku przy użyciu metod, które zachowują poszanowanie dla środowiska naturalnego i które spełniają wymagania naszych klientów pod względem jakości.

•    Co najmniej będziemy spełniać wymogi statutów, rozporządzeń i innych postulatów, a także stale dążyć do poprawy i podejmować środki zapobiegające zanieczyszczaniu środowiska.

•    Zaangażujemy całą firmę do udziału w procesie zapewnienia jakości i zarządzania ochroną środowiska naturalnego oraz będziemy zapewniać naszym pracownikom regularne szkolenia.

•    Będziemy dokumentować i z jawnością raportować wyniki naszego zarządzania środowiskiem.
W celu zapewnienia dokładności danych technicznych naszych produktów, korzystamy z pomocy Centrum Technologii ESBE w celu weryfikacji produktów. W razie potrzeby przeprowadzamy również zewnętrzne testy produktów w autoryzowanych instytutach badawczych.

Rozporządzenie REACH i dyrektywa RoHS 


REACH oznacza rejestrację, ocenę, autoryzację i ograniczenie chemikaliów. REACH jest rozporządzeniem Unii Europejskiej, przyjętym w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, jakie mogą stwarzać chemikalia. Rozporządzenie REACH ma zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich bez konieczności transpozycji do przepisów prawa krajowego, a zatem działa jako wspólne prawodawstwo na terenie całej UE.

RoHS oznacza ograniczenie [stosowania] substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Dyrektywa RoHS ma na celu zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i środowiska poprzez zastąpienie i ograniczenie określonych niebezpiecznych substancji chemicznych w znalezionych produktach elektrycznych i elektronicznych. Celem dyrektywy jest również poprawa projektowania produktów elektronicznych z myślą o korzystnym dla środowiska i zrównoważonym recyklingu. 

Tutaj możesz pobrać raporty ESBE dotyczące RoHS i REACH SCIP numbers

Informacje dotyczące minerałów ze stref konfliktu.
Tutaj możesz pobrać informacjeESBE o minerałach ze stref konfliktu. (w języku angielskim, link).

Certyfikaty i deklaracje dotyczące produktów
Certyfikaty i deklaracje dotyczące produktów ESBE można znaleźć na naszej stronie internetowej. Jeśli jest coś, czego potrzebujesz, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za kontakt z firmy ESBE. Jeśli nie masz pewności, z kim się skontaktować, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta w centrali.

ISO 9001 2015

ISO_9001-ENG - ISO9001.jpg

ISO 14001 2015

ISO_14001-ENG- ISO14001.jpg

ISO 45001 2018

ISO-45001-ISO45001 EN.jpg

Odpady elektroniczne utylizujemy zgodnie z dyrektywą WEEE


ESBE zawarła umowy z firmami zajmującymi się recyklingiem w Europie, które biorą odpowiedzialność za odpady z produktów elektronicznych zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (2010: 1075 regulacja odpowiedzialności producenta za promowanie ponownego wykorzystania, recyklingu i innych form odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego).
Pobierz raport WEEE firmy ESBE tutaj.
 

 

WYRÓŻNIENIA ESBE  

Wyróżnienia ESBE

 
Model rankingu kredytowego Bisnode jest liderem w branży i istnieje od 1989 roku. Model ten opiera się na sprawdzonej metodzie statystycznej z ponad 2400 zasadami podejmowania decyzji i jest stosowany jako wspólny standard oceny dla wszystkich krajów nordyckich. Ranking kredytowy opiera się na połączeniu czterech obszarów: zdolności płatniczej, finansów, segmentu wiekowego/biznesowego oraz właściciela/zarządzania.
Ranking kredytowy Bisnode służy zarówno jako potwierdzenie znaku towarowego, jak i dowód na to, że ESBE jest bezpiecznym i wiarygodnym pod względem odpowiedzialności podatkowej partnerem handlowym. Tylko trzy procent wszystkich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w krajach nordyckich posiada ten ranking.
 

AAA-esbe.jpg

Najlepiej zarządzane firmy w Szwecji w 2020, 2021, 2022, 2023 i 2024 r. 

Wyróżnienie z tytułu najlepiej zarządzanych firm (BMC) jest częścią globalnej inicjatywy mającej na celu przyznanie firmom z zaawansowanymi pomysłami odnośnie do zarządzania nagrody za jakość, która w Szwecji jest przyznawana szwedzkim firmom na podstawie kryteriów oceny kierunku strategicznego, zdolności do realizacji kultury korporacyjnej i zarządzania wydajnością. Nagroda została pierwotnie ustanowiona przez Deloitte w Kanadzie w 1993 roku i od tego czasu została uznana w ponad 20 krajach na całym świecie. W Szwecji BMC jest przyznawana przez Deloitte we współpracy z NASDAQ od 2018 roku.

 

Przeczytaj, co prezes ESBE ma do powiedzenia na temat wyróżnienia nagrodą dla najlepiej zarządzanych firm w Szwecji w 2022 r.

Sweden's-Best-Managed-Companies.png

Eksport Hermes 2020 

Koncentrując się na podkreślaniu znaczenia światowego handlu i zachęcaniu firm, które przyczyniają się do wzmocnienia Szwecji za granicą, Fonden för Exportutveckling (Szwedzka Fundacja ds. Rozwoju Eksportu) przyznaje tytuł Export Hermes. Od 1981 roku prestiżową nagrodę otrzymało ponad 50 odnoszących sukcesy firm. Kryteria stosowane w celu oceny przedsiębiorstw z siedzibą w Szwecji to ważny rynek eksportowy, historia rentownego rozwoju, ekspansja międzynarodowa, stabilne finanse.

 

Przeczytaj, co prezes ESBE ma do powiedzenia na temat wyróżnienia nagrodą Export Hermes 2020
 

Export Hermes.jpg