ESBE Hakkında

misyon & vizyon

Misyon

Mülk sahiplerinin konforlarından fedakarlık etmeden enerji maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olmak, böylece çevre üzerinde daha az etkide bulunmak.

İŞLETME KONSEPTİ

Müşterilerimize Avrupa pazarındaki mülk sahiplerine en çok kaynak tasarrufu sağlayan ürünleri ve hidronik sistemlerde ısıtma ve soğutma düzenlenmesi için çözümler sunmalarında yardımcı olacağız.

TEMEL REKABET ALANI

Temel rekabet alanımız küçük ölçekli mülklerdeki hidronik sistemlerdeki ısıtma ve soğutma ve özellikle de vanalar ve aktüatörlerdir.

VİZYON

Temel alanlarımız olan, hidronik sistemlerde ısıtma ve soğutmada kullanılmak için tasarlanmış rotary vanalar, aktüatörler ve termostatik vanalarda dünya çapında bir şirket ve pazar lideri haline gelmek.

brand DEĞERLEr

ESBE ürünleri modern evlere aşağıdaki avantajları sağlar:
- Enerji tasarrufu
- Konfor
- Güvenlik
Davranış şeklimiz. Bir çalışan olduğu kadar bir şirket olarak da davranmak:
- Uzun vadeli perspektif
- Liderlik
- Tutku

Felsefe

Hümanist felsefe, herkes eşittir, herkes istediği şekilde gelişime katkı yapabilir. Bazıları gelişime daha fazla katkı yapar ve buna hoşgörü gösterilmelidir. Birbirimize, başkalarına, çevreye ve iklime dikkat ederiz. Daha iyi bir dünyaya katkımız denizde bir damla olsa da, gene de hiçbir şey yapmadığımızda olduğundan fazladır.