ESBE Hakkında

Faaliyetler

Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme)

Ar-Ge'nin temel hedefi, müşterilerin gereksinimlerine dayanarak ESBE'nin mevcut ürün portföyünün sürdürülmesi ve sürekli olarak güncellenmesi ve portföyü genişletmek için yeni ürünler geliştirilmesidir.

Ar-Ge laboratuvarı giderek artan taleplere uyacak şekilde tasarlanmıştır. Kalite taleplerini karşılamak için yeni test yöntemleri ve test ekipmanları oluşturulmaktadır.

Ürünler müşterilerin gereksinimlerini karşılamak ve satışlarda bilgili ve yenilikçi bir destek sağlamak için geliştirilmektedir. Ar-Ge hizmet verilen pazarın gelişimini ve aynı zamanda da malzeme ve parça tedarikini sürekli olarak izlemelidir. Uygulama bilgisi müşteri gereksinimlerini karşılamada önemli bir faktördür!

Ar-Ge'de projelerin yönetilmesi, ürünler üzerinde uzman olma ve tasarım geliştirme ve doğrulama gibi becerilere odaklanan 11 mühendis vardır.

ÜRETİM

Faaliyetlerin ana görevi ürünlerimizi müşterilerimize doğru kalitede, doğru zamanda ve rekabetçi bir fiyatla sunmaktır. Ürünler doğrudan müşterilerimize veya Almanya, Fransa veya Polonya'daki alt şirketlerimize teslim edilmelidir. Faaliyetlerde, farklı departmanlar altında çalışan 120 çalışanımız bulunmaktadır.

Faaliyetlerin her aşamasında AKILLI ilkeler kullanılmaktadır ve sürekli iyileştirme en önemli araçlardan biridir.

SIKI AKILLIDIR

ESBE'de sıkı olan AKILLI (SMART) olarak adlandırılır ve aşağıdakileri ifade eder;
S Successive improvements (Sürekli iyileştirme)
M Method and approach (Yöntem ve yaklaşım)
A All involved (Herkesin dahil olması)
R Right from me (Doğrudan benden)
T Together (Birlikte)

SMART (AKILLI) tanımlı, sınırlı bir süre içinde uygulanabilecek bir proje değildir. Daha çok, atıkları ortadan kaldırmaya ve doğru şeyleri yapmaya odaklanmaya yönelik bir vizyona ulaşmak için adım adım ilerlememizi sağlayan bir yaklaşım veya stratejidir.

ESBE'de bu uzun vadeli bir stratejidir, sabır ve yöneticilere ve iş arkadaşlarına günlük çalışmamızda atıkları tespit etmek ve azaltmak için daha iyi koşullar sunmayı içerir.

 

İsveç, Reftele'deki ESBE'nin son derece modern üretim tesisleri

Assembly

Line

Hat