Support

Med ESBE är du
aldrig ensam!

Vi tror på att erbjuda våra installatörer expertsupport. Oavsett om det är första gången du prövar en av våra produkter, eller om du stöter på riktigt utmanande situationer.

Shuntgrupper - frågor och svar

Nedan besvarar vi vanlig frågor från våra kunder. Om din inte hittar svar på din fråga här ber vi dig att kontakta närmaste återförsäljare eller ESBE:s säljbolag.
Var och i vilka tillämpningar används dubbel shuntgrupp?
Hur fungerar fördelarbalk med hydraulisk separation och vad används det till?
Vad är den korrekta placeringen när dubbel shuntgrupp installeras?
Är hydraulisk separation på fördelarbalken bara en av/på-funktion, och hur aktiveras den?
Vilka ventiler används i den dubbla shuntgruppen?
Vilket ställdon används i dubbel shuntgrupp?
Vilken pump används i den dubbla shuntgruppen?
Kan den dubbla shuntgruppen uppgraderas?
Kan jag använda annat ställdon eller annan reglering från ESBE med dubbel shuntgrupp?
Behöver jag andra tillbehör, till exempel fördelarbalk eller hydraulisk separation, med dubbel shuntgrupp?