Support

Med ESBE är du
aldrig ensam!

Vi tror på att erbjuda våra installatörer expertsupport. Oavsett om det är första gången du prövar en av våra produkter, eller om du stöter på riktigt utmanande situationer.

CUA

Nedan besvarar vi vanliga frågor från våra kunder om CUA-regleringen. Om du inte hittar svar på din fråga här ber vi dig att kontakta närmaste återförsäljare eller ESBE:s säljbolag.

Hur ändras den maximala framledningstemperaturen på regleringsserie CRB100 och CUA100?
Hur ändras den minsta framledningstemperaturen på regleringsserie CRB100 och CUA100?
Vilken temperatur visar rumsenhetens display och vilken temperatur visar regleringsenhetens display på regleringen CRB100 och CUA100?
Vad är skillnaden mellan C=0 och C=1 på regleringen CRB100 och CUA100?
Vad beskriver pilarna på displayen för CRB100 och CUA100?
Hur vet du att den trådlösa kommunikationen fungerar i regleringarna i serie CRB100 och CUA100?
Hur aktiveras T2 av extern utrustning i serie CRA120 och CUA110?