Support

Med ESBE är du
aldrig ensam!

Vi tror på att erbjuda våra installatörer expertsupport. Oavsett om det är första gången du prövar en av våra produkter, eller om du stöter på riktigt utmanande situationer.

CRB

Nedan besvarar vi vanliga frågor från våra kunder om CRB-regleringen. Om du inte hittar svar på din fråga här ber vi dig att kontakta närmaste återförsäljare eller ESBE:s säljbolag.

Hur ändras öppningsriktningen på CRA110 och CRB100?
Hur ändras rumstemperaturen på regleringsserie CRB100 och CUA100?
Hur ändras den maximala framledningstemperaturen på regleringsserie CRB100 och CUA100?
Hur ändras den minsta framledningstemperaturen på regleringsserie CRB100 och CUA100?
Vilken temperatur visar rumsenhetens display och vilken temperatur visar regleringsenhetens display på regleringen CRB100 och CUA100?
Vad är skillnaden mellan C=0 och C=1 på regleringen CRB100 och CUA100?
Vad beskriver pilarna på displayen för CRB100 och CUA100?
Hur vet du att den trådlösa kommunikationen fungerar i regleringarna i serie CRB100 och CUA100?
Hur långt kan avståndet mellan den trådlösa rumsenheten och enheten i regleringsserie CRB120 vara?
Vad kan du använda extrabrytaren i serie CRB100 till?
Hur ställer du in när extrabrytaren i serie CRB100 ska aktiveras eller inte?
Hur ansluts cirkulationspumpen till extrabrytaren på regleringen CRB113 och CRB114?
Hur kan T2 aktiveras av extern utrustning till regleringsserie CRA100 och CRB100?