Support

Med ESBE är du
aldrig ensam!

Vi tror på att erbjuda våra installatörer expertsupport. Oavsett om det är första gången du prövar en av våra produkter, eller om du stöter på riktigt utmanande situationer.

Fresh hydro-enheter - frågor och svar

Nedan besvarar vi vanlig frågor från våra kunder. Om din inte hittar svar på din fråga här ber vi dig att kontakta närmaste återförsäljare eller ESBE:s säljbolag.
Vad betyder de olika LED-signalerna på framsidan av FSK101?
Vad händer om en eller flera lysdioder på ställdonet blinkar snabbt?
Vad betyder de olika LED-signalerna på regleringen som sitter på höger sida av FSK101?
Finns det ett aktivt kalkskydd inbyggt i FSK101?
Hur minimerar jag risken för kalkavlagringar i värmeväxlaren på FSK101?