Support

Med ESBE är du
aldrig ensam!

Vi tror på att erbjuda våra installatörer expertsupport. Oavsett om det är första gången du prövar en av våra produkter, eller om du stöter på riktigt utmanande situationer.

Fördelningsventiler - frågor och svar

Nedan besvarar vi vanlig frågor från våra kunder. Om din inte hittar svar på din fråga här ber vi dig att kontakta närmaste återförsäljare eller ESBE:s säljbolag.
Är VZA och VZB godkända för solvärmesystem?
Kan ställdonet bytas ut på växelventilerna VZA och VZB?
Stängs VZA och VZB med fjäderretur?