Support

Med ESBE är du
aldrig ensam!

Vi tror på att erbjuda våra installatörer expertsupport. Oavsett om det är första gången du prövar en av våra produkter, eller om du stöter på riktigt utmanande situationer.

Fastbränsleprodukter - frågor och svar

Nedan besvarar vi vanlig frågor från våra kunder. Om din inte hittar svar på din fråga här ber vi dig att kontakta närmaste återförsäljare eller ESBE:s säljbolag.
Hur maximeras fördelarna med en ackumulatortank?
Kan öppningstemperaturen justeras i efterhand?
Hur beräknas flödeshastigheten för att kunna välja rätt produkt?
Vilken funktion har flänsen inuti LTC100 och LT200?
Kan pumpen i LTC170 till LTC140 bytas ut?
Dragregulatorn fungerar inte: vad kan det bero på?
Jag har en fastbränslepanna med en 1½-tumsanslutning. Har ni någon shuntventil som passar min installation.