Support

Med ESBE är du
aldrig ensam!

Vi tror på att erbjuda våra installatörer expertsupport. Oavsett om det är första gången du prövar en av våra produkter, eller om du stöter på riktigt utmanande situationer.

Blandningsventiler - frågor och svar

Nedan besvarar vi vanlig frågor från våra kunder. Om din inte hittar svar på din fråga här ber vi dig att kontakta närmaste återförsäljare eller ESBE:s säljbolag.
Varför är det viktigt att ha en blandningsventil?
Vad står siffrorna 1...6 på ratten för?
Vilken termostatisk ventil ska jag använda? Jag har installationsstorlek DN25.
Hur kan jag utföra en termisk desinfektion mot legionella med en termisk ventil?
Vilken blandningsventil ska jag välja för ett system med varmvattencirkulation (HWC)?
Blandningsventilen täpps snabbt igen med kalkavlagringar.
Kan VTS500 även monteras i framledningen?
Kan en blandningsventil också användas som växlingsventil?
Den termostatiska blandningsventilen VTA/VTS ger inkonsekvent blandningstemperatur.
Vad händer om kallvattentrycket faller?
Vad händer om det inkommande kallvattnets temperatur är högre än den justerade temperaturen?
Vad är VTF320?
Vad innebär termostatisk ”flödesbegränsningsventil”?
Vad är fördelen med att använda VTF320?
Hur kan VTF320 minska kostnaderna och energianvändningen och optimera systemet?