NYHETER

VI BYGGER UT FABRIKEN I SMÅLÄNDSKA REFTELE

2020-05-18

Just nu pågår markarbeten utmed infarten till huvudkontoret och produktionsanläggningen i Reftele. 
-Vi börjar bli trångbodda i vissa delar av vår verksamhet, framförallt orsakat av volymtillväxt inom vissa produktionsgrupper. Så vi skissar på en tillbyggnad av våra produktionslokaler och planerar att arbeta fram en mer detaljerad plan under våren och sommaren 2020, berättar VD Peter Cerny.

Markprojektet beräknas vara klart i september i år. En stor utmaning är sprängning av mer än 12 000 kubikmeter berg och parallellt med sprängningarna körs massorna av sten och jord iväg. Dessutom görs utgrävningar utmed befintlig industrifasad för att senare komma igång med utbyggnad. 
- Målsättning är att gå vidare med bygglov och upphandling av byggprojektet under hösten 2020. Vi räknar med att en tillbyggnad kan stå klar tidigast vid årsskiftet 2021/2022.

INGEN TVEKSAMHET TROTS COVID19
Vi på ESBE tror starkt på framtiden och bereder plats för en framtida utbyggnad på 2500m² av befintliga produktions- och lagerlokaler i Reftele, för att kunna hantera våra växande volymer. Någon större tveksamhet att i nuläget satsa på en utbyggnad trots situationen med Covid19 har inte funnits. 

-ESBE är ett familjeföretag grundat 1906 och har under alla år haft en mycket långsiktig syn på bolaget och dess utveckling. Vi tror på en fortsatt framtida omsättnings- och volymtillväxt och väljer därför att även nu satsa långsiktigt, säger Peter Cerny. 

Markexploatering Reftele_1

Markexploatering Reftele_21 april

Markexploatering Reftele_20 mars

Markexploatering Reftele_7 maj

Markexploatering Reftele_2