NYHETER

Uppdaterad dimensioneringssupport

2017-10-18

ESBE:s dimensioneringssupportverktyg ESBE Hydronic Selection (EHS) och ESBE App har nyligen uppdaterats med nya funktioner och produkter. Du finner länkar till verktygen, och även några andra supportfunktioner, på ESBE:s hemsida www.esbe.eu under menyalternativet Support.ESBE App

ESBE App har uppgraderats till att även fungera på senare Androidversioner. En PDF läsare har lagts till för att göra det möjligt att läsa våra produktdatablad direkt i appen.ESBE Hydronic Selection

ESBE Hydronic Selection stöder val och dimensionering av ventiler, manöverdon och styrenheter. Nya produkter att välja bland har lagts till i sortimentet.
I dimensioneringsprogrammet ingår nu även en modul för dimensionering av tappvattensystem baserat på sannolika flöden.