NYHETER

Shuntgrupper som förenklar vardagen

2017-02-08

Möjligheter

När shuntgruppens produktlinje utformades fokuserade vi på smarthet och förenkling. Detta genomsyrar hela produkten, från innehåll och isolering till montering och förpackningsdesign. ESBEs shuntgrupper gör det betydligt enklare att behålla befintlig utrustning och undvika kostsamma byten av ventil och pumpar när det sker förändringar i fastigheter och hur lokalerna ska utnyttjas. Det ger stora fördelar såsom god säkerhet och arbetsmiljö, flexibilitet och kostnadseffektivitet.

Från fabrik
 

Storsäljaren!

mer info

GRC100, GRC200 med blandningsfunktion och reglering CRD122 klar och monterad på shuntgruppen.


Shungruppsbroshyr2017SEfwVi berättar mer om ESBEs
shuntgrupper i vår broschyr, 
klicka och läs.