NYHETER

Karsten Pillukeit

ESBE AB internrekryterar ny verkställande direktör/CEO

2013-03-27

Efter 13 år som VD/CEO på ESBE AB avgår Johan Skogsfors från sin tjänst. Han förtjänar beröm inte bara för en imponerande tillväxt, men också för att ha utvecklat ESBE till en internationell koncern med en ”state-of-the art” produktionsanläggning och ett erkänt varumärke.

Från och med den 1 januari 2013 är Karsten Pillukeit ny VD för ESBE koncernen. Sedan han började på ESBE 2008 har han varit VD för Tyskland, regionchef för Central - och Östeuropa och Global Marketing & Sales Director.

Familjen Skogsfors fortsätter att ha ett långsiktigt intresse för företaget genom representation av Johan och hans bröder i styrelsen och som majoritetsägare med en sammanlagd ägarandel på 80 %.

För ESBE kan detta välplanerade drag betraktas som en verklig milstolpe, eftersom det är första gången i ESBE’s 100 år historia, efter 4 generationer, att en person utanför Skogsfors familjen innehar VD positionen och att det är en chef med en stark bakgrund inom försäljning och marknadsföring som kommer att leda gruppen. I denna mening är intern rekryteringen ett sätt att försöka kombinera det bästa av två världar genom att säkerställa kontinuiteten genom att rekrytera en person med en meritlista i företaget och skapa ett ännu starkare marknads-och kundfokus som bygger på en ny strategi för koncernen.

Karsten har en kandidat och en Master i Business Administration från University of Paderborn/Tyskland och University of Kansas/USA. Hans erfarenheter i VVS industrin går tillbaka till 1990.

Han har arbetat på de flesta europeiska nyckelmarknaderna och har haft diverse ledande befattningar. Innan han kom till ESBE under 2008 arbetade han i mer än 15 år för Grundfos och som konsult inom strategi utveckling, försäljning och talangutveckling för multinationella företag. Och från den 1:a januari 2013 är han CEO på ESBE.