OLJA OCH GAS

Med ESBE fungerar
det helt enkelt.

Det spelar ingen roll vilken applikation det gäller. Så länge det handlar om styrning av vätskeburna system kan vi erbjuda rätt produkter och kunskap just för dig.

Olja och gas 8

Fastbränslesystem med extra panna.
1
Gör det enkelt att använda förnybar energi med en extra panna som reserv. Samtidigt har produkten en central skållningssäker* funktion och komfort. VMC300 är avsedd för mindre system (Kvs 1.5). *) Skållningssäker betyder att varmvattentillförseln stängs av automatiskt om kallvattentillförseln skulle upphöra.

2
Gör det enkelt att använda förnybar energi med en extra panna som reserv. Samtidigt har produkten en central skållningssäker* funktion och komfort. VMC500 är avsedd för system med högre flödeskrav (Kvs 2.5). *) Skållningssäker betyder att varmvattentillförseln stängs av automatiskt om kallvattentillförseln skulle upphöra.

3
Kompakt och exakt laddventil med stabil returtemperatur för användning i värmeapplikationer på upp till 30 kW.

4
Kompakt och exakt laddventil med stabil returtemperatur för användning i värmeapplikationer på upp till 150 kW.