OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA (HVAC)

rozwiązania esbe:
to po prostu działa.

Klientom projektującym wydajne instalacje, obejmujące sterowanie systemami z obiegiem wymuszonym oferujemy,  w zależności od zastosowań,  odpowiednie produkty oraz wiedzę.

HVAC 11

Grupa pompowa z zaworem mieszającym oraz siłownikiem do sterowania systemami chłodzenia.
1
Połączenie grupy pompowej z siłownikiem o 3-punktowym sygnale sterowania oraz zastosowaniu specjalnego zaworu zapewnia wyjątkową stabilność i precyzję regulacji.