VRIDANDE STÄLLDON

PÅLITLIGA. ROBUSTA.
ENKLA ATT HANTERA.

Pålitliga svenska ställdon för energieffektiv reglering i värme- och kylsystem. Och kom ihåg. Produkterna är enkla att använda och installera.

ESBE-serien ARC300 är ett vridande ställdon med 30 Nm vridmoment och ett arbetsområde på 90°, lämpligt för ESBE:s shuntventiler DN100-150.

ARC361

ESBE-serien ARC600 är ett vridande ställdon med 60 Nm vridmoment och ett arbetsområde på 90°, lämpligt för ESBE:s spjällventiler DN80–DN125.

ARC669

ARD100 och ARD200 i ESBE-serien är vridande ställdon med fjäderretur, 10 respektive 20 Nm vridmoment och ett arbetsområde på 90°, lämpliga för ESBE:s shuntventiler upp till DN150.

ARD155

Serie ARA600 med 3-punktssignal (öppna/stäng) lämpar sig för blandning.

ARA600

Serie ARA600 med 2-punktssignal (på/av) lämpar sig för fördelning.

ARA600

Serie ARA600 med proportionell (spänning/ström) signal lämpar sig för blandning.

ARA600

Serie 90 med 3-punktssignal (öppna/stäng) lämpar sig för blandning.

M90

Serie 90 med 2-punktssignal (på/av) lämpar sig för fördelning.

M90

Serie 90,15 Nm, proportionella ställdon avsedda för blandnings-, växlings- och flödesregleringsapplikationer.

M90