GRC111, Wilo-pump GRC112, Grundfos-pump GRC141, Wilo-pump GRC142, Grundfos-pump GRC211, Wilo-pump GRC212, Grundfos-pump
GRC111, Wilo-pump GRC112, Grundfos-pump GRC141, Wilo-pump GRC142, Grundfos-pump GRC211, Wilo-pump GRC212, Grundfos-pump

Shuntgrupp

GRC100, GRC200

ESBE-serien GRC är en shuntgrupp som är avsedd för värmekretsar där enastående flödes- och temperaturreglering krävs. Den är utrustad med två avstängningsventiler med termometrar, patronbackventil, högklassigt isolerskal och högeffektiv cirkulationspump. GRC levereras med en 3-vägs progressiv shuntventil och ett ställdon, kombinerat med en utomhustemperaturreglering. Shuntgruppen säkerställer bästa möjliga regleringsprestanda oavsett flöde och låg risk för överdimensionering, tack vare progressiv ventilkarakteristik och värmekurvans perfekta karakteristik.
  • Enastående flödesreglering tack vare ventilens progressiva egenskaper
  • Perfekt karakteristik för värmekurvan
  • Högklassigt isolerskal
  • One size fits all – automatisk anpassning + progressiv karakteristik

Produktsortiment

GRC111_GBC111 front_B-01
GRC111, GRC141
$name
GRC112_GBC112 front_A-01
GRC112, GRC142
GRC112_GBC112 side_A-01
GRC211_GBC211 front_RGB_B-01
GRC211
$name
GRC212_GBC212 front_A-01
GRC212
GRC212_GBC212 side_A-01
Serie GRC111
Art.nr.ReferensDNPumpAnslutning IAnslutning JVikt kgAnmärkningRSK-nr.RSK-nr. = National Trade Code
61040200GRC11125Wilo 25/6G 1"G 1½"6.3Reglering CRC1115492694
61040700GRC11132Wilo 25/7.5G 1¼"G 1½"7.0Reglering CRC1115363725
Serie GRC112
Art.nr.ReferensDNPumpAnslutning IAnslutning JVikt kgAnmärkningRSK-nr.RSK-nr. = National Trade Code
61040900GRC11225Grundfos 25-50G 1"G 1½"6.4Reglering CRC1115492703
61041100GRC11232Grundfos 25-70G 1¼"G 1½"7.1Reglering CRC1115363729
Serie GRC141
Art.nr.ReferensDNPumpAnslutning IAnslutning JVikt kgAnmärkningRSK-nr.RSK-nr. = National Trade Code
61041300GRC14125Wilo 25/6G 1"G 1½"7.0Reglering CRD122, med rumsenhet5492709
61041400GRC14132Wilo 25/7.5G 1¼"G 1½"7.8Reglering CRD122, med rumsenhet5492710
Serie GRC142
Art.nr.ReferensDNPumpAnslutning IAnslutning JVikt kgAnmärkningRSK-nr.RSK-nr. = National Trade Code
61041500GRC14225Grundfos 25-50G 1"G 1½"7.1Reglering CRD122, med rumsenhet5492711
61041600GRC14232Grundfos 25-70G 1¼"G 1½"7.9Reglering CRD122, med rumsenhet5492712
Serie GRC211
Art.nr.ReferensDNPumpAnslutning IAnslutning JVikt kgAnmärkningRSK-nr.RSK-nr. = National Trade Code
61040300GRC21125Wilo 25/6G 1"G 1½"7.2Reglering 90C-1A5492693
61040800GRC21132Wilo 25/7.5G 1¼"G 1½"7.9Reglering 90C-1A5363726
Serie GRC212
Art.nr.ReferensDNPumpAnslutning IAnslutning JVikt kgAnmärkningRSK-nr.RSK-nr. = National Trade Code
61041000GRC21225Grundfos 25-50G 1"G 1½"7.3Reglering 90C-1A5492704
61041200GRC21232Grundfos 25-70G 1¼"G 1½"8.0Reglering 90C-1A5363730

Tekniska data

Tekniska data
Tryckklass: PN 6 
Medietemperatur, max.: +110 °C
min.: 0 °C
Omgivningstemperatur, GRC100: max. +50 °C
GRC200: max. +40 °C
min.: 0 °C
Arbetstryck: 0.6 MPa
Anslutningar, Invändig gänga (G): ISO 228/1 
Utvändig gänga (G), ISO 228/1 
Isolering: EPP λ 0.036 W/mK 
Media, Värmevatten (i enlighet med VDI2035) 
Vatten/glykolblandningar, max. 50 %
(vid mer än 20 % tillsats måste pumpdata kontrolleras)  
Vatten/etanolblandningar, max. 28 %
Material, i kontakt med vatten: Komponenter i: Mässing, gjutjärn, stål 
Tätningsmaterial i: PTFE, aramidfiber, EPDM 
EEI (Energieffektivitetsindex), Wilo cirkulationspump: <0,21 
Grundfos cirkulationspump: <0,20 
Inbyggd shuntventil: Max. differenstryck: 100 kPa
Stängningstryck: 200 kPa
Läckage i % av flödet*: <0,05 %
* Differenstryck 100kPa (1 bar) 
Karakteristik: Se diagram 
Inbyggd reglering, GRC110 Reglering typ: CRC111 
Nätspänning: 230±10% VAC, 50Hz 
Effektförbrukning: 10 VA
Gångtid vid max. hastighet: 30 s
Kapslingsklass: IP41 
Skyddsklass: II 
ErP temperaturregleringsklass: III 
Energieffektivitetsbidrag: 1.5 %
Inbyggd reglering, GRC140 Reglering typ: CRD122 
Nätspänning - Ställdonsenhet: 230±10% VAC, 50Hz 
Nätspänning - trådlös rumsenhet: 2x 1.5 V LR6/AA 
Effektförbrukning - 230 V AC: 10 VA
Batterilivslängd, trådlös rumsenhet: 1 år
Gångtid vid max. hastighet: 30 s
Kapslingsklass - Ställdonsenhet: IP41 
Kapslingsklass - Rumsenhet: IP20 
Skyddsklass: II 
ErP temperaturregleringsklass: VII 
Energieffektivitetsbidrag: 3.5 %
Radiofrekvens CRD120: 868 MHz
Konformitet: ITU-region 1, godkänd enl. EN 300220-2 
Inbyggd reglering, GRC200 Reglering typ: 90C-1A-90 
Nätspänning: 230±10% VAC, 50/60Hz 
Effektförbrukning: 5 VA
Gångtid vid max. hastighet: 120 s
Antal ingångar: 5 
Antal utgångar: 1 
Kapslingsklass: IP54 
Skyddsklass: II 
ErP temperaturregleringsklass: III 
Energieffektivitetsbidrag: 1.5 %
Inbyggd cirkulationspump Nätspänning: 230±10% VAC, 50/60Hz 
Effektförbrukning - Wilo 25/6: 3-45 W
Effektförbrukning - Wilo 25/7.5: 3-76 W
Effektförbrukning - Grundfos 25-50: 2-34 W
Effektförbrukning - Grundfos 25-70: 2-53 W
Kapslingsklass: IP X4D 
Isolerklass: F 
EEI - Wilo 25/6: <0,20 
EEI - Wilo 25/7,5: <0,21 
EEI - Grundfos: <0,20 
Egenskaper: Se diagram 
Konformitet CE_A-01
LVD 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU
RoHS 2011/65/EU
PED 2014/68/EU, artikel 4.3
ErP2015_A-01
ErP2009/125/EC
ErP2015
$name
EnEV2014
Cirkulationspumpens elkoppling LTC100_A-01
Cirkulationspumpen ska föregås av en allpolig brytare i den fasta installationen.
Karakteristikdiagram ventil VRG430_RGB_SE_C-01
Tillgängligt tryck, Wilo-pump GRx Wilo_dimensioning_verA_SE-01
Dimensionering, Pumpkapacitetsdiagram
Exempel: Starta med värmekretsens uppvärmningsbehov (t.ex. 25 kW) och gå horisontellt åt höger i diagrammet till Δt = 15 °C (differensen mellan värmekretsens flödestemperatur och returtemperatur). Sedan går du uppåt till arbetspunkten och avläser pumpens tillgängliga tryck till vänster: ∆p = 45 kPa.
Tillgängligt tryck, Grundfos-pump GRx Grundfos_dimensioning_verA_SE-01

Tillbehör och reservdelar

Tillbehör
BildArt.nr.ReferensBenämningRSK-nr.AnmärkningProduktdatabladInstallationsanvisning

GMA411

Hydraulisk separation för 1 shuntgrupp
66001100GMA411Fördelarbalk GMA411 Fördelarbalk för 1 grupp, med inbyggd hydraulisk separatorfunktion.

GMA421

Fördelarbalk för 2 grupper, utan inbyggd hydraulisk separatorfunktion
66001200GMA421Fördelarbalk GMA421 Fördelarbalk för 2 grupper.

GMA431

Fördelarbalk för 3 grupper, utan inbyggd hydraulisk separatorfunktion
66001300GMA431Fördelarbalk GMA431 Fördelarbalk för 3 grupper.

GMA441

Fördelarbalk för 4 grupper, utan inbyggd hydraulisk separatorfunktion
66001400GMA441Fördelarbalk GMA441 Fördelarbalk för 4 grupper.

GMA451

Fördelarbalk för 5 grupper, utan inbyggd hydraulisk separatorfunktion
66001500GMA451Fördelarbalk GMA451 Fördelarbalk för 5 grupper.

GMA521

Fördelarbalk för 2 grupper, med inbyggd hydraulisk separatorfunktion
66001600GMA521Fördelarbalk GMA521 Fördelarbalk för 2 grupper, med inbyggd hydraulisk separatorfunktion.

GMA531

Fördelarbalk för 3 grupper, med inbyggd hydraulisk separatorfunktion
66001700GMA531Fördelarbalk GMA5315363698Fördelarbalk för 3 grupper, med inbyggd hydraulisk separatorfunktion.
Reservdelar
BildArt.nr.ReferensBenämningRSK-nr.AnmärkningProduktdatabladInstallationsanvisning

CRA912

Spänningsadapter CRA912, 230V-24V.
17053300CRA912Spänningsadapter, 230V-24V5386181   

CRB914

Kommunikationskabel CRB914, 20 m.
17055700CRB914Kommunikationskabel, 20 m5386191   

CRC911

Utegivare CRC911
17056000CRC911Utegivare5386192   

GSP901

ESBE GSP901 Pump RKA 25/6 Wilo
67000100GSP901Pump RKA 25/6 Wilo5492765DN25 

GSP901

ESBE GSP901 Pump RKA 25/7.5 Wilo
67000300GSP901Pump RKA 25/7.5 Wilo5492766DN32 

GSP901

ESBE GSP901 Pump UPM3 25-50 Grundfos
67000400GSP901Pump UPM3 25-50 Grundfos5492767DN25 

GSP901

ESBE GSP901 Pump UPM3 25-70 Grundfos
67000500GSP901Pump UPM3 25-70 Grundfos5492768DN32 

GSP903

ESBE GSP903 Termometer uppgraderingsset, 2 st/förpackning
67000600GSP903Termometer uppgraderingsset, 2 st/förpackning5492769   

GSP911

ESBE GSP911 Kulventiler inkl. termometer DN 25, 2 st/förpackning
67003400GSP911Kulventiler inkl. termometer DN 25, 2 st/förpackning5492774DN25  

GSP911

ESBE GSP911 Kulventiler inkl. termometer DN 32, 2 st/förpackning
67004000GSP911Kulventiler inkl. termometer DN 32, 2 st/förpackning5494817DN32  

GSP910

ESBE GSP910 Isolerskal shuntgrupp DN 25/32
67004400GSP910Isolerskal shuntgrupp DN 25/325492777   

Nedladdningsområde

Här finns produktinformation för nedladdning. Om du inte hittar det du söker här, se "Snabblänkar" eller webbplatsens ”Sök” och “Support”.
Produktdatablad GRC100, GRC200
Bruksanvisning GRC100, GRC200
AMA-text GRC14x
Bruksanvisning GRC100, GRC200, Wilo Pump
Installationsinstruktion 90C-1A-90 (GRC211, GRC212)
2D-bild GRC111, GRC141
2D-bild GRC112, GRC142
2D-bild GRC211
2D-bild GRC212
3D-ritning (stp-fil) GRC111, DN25
3D-ritning (stp-fil) GRC111, DN32
3D-ritning (stp-fil) GRC112, DN25
3D-ritning (stp-fil) GRC112, DN32
3D-ritning (stp-fil) GRC141, DN25
3D-ritning (stp-fil) GRC141, DN32
3D-ritning (stp-fil) GRC142, DN25
3D-ritning (stp-fil) GRC142, DN32
3D-ritning (stp-fil) GRC211, DN25
3D-ritning (stp-fil) GRC211, DN32
3D-ritning (stp-fil) GRC212, DN25
3D-ritning (stp-fil) GRC212, DN32

Relaterade produkter

GMA411

GMA400, GMA500

Serie GMA400 och GMA500 är fördelarbalkar för shuntgrupper inklusive isolerskal enligt EnEV2014 och väggkonsoler
Manifold_GMA411

Relaterade applikationer

Snabblänkar