REGLERINGAR

ENERGIBESPARINGAR.
SNYGGA.
SNABBA ATT SÄTTA I DRIFT.

ESBEs sortiment med regleringar har
alla det gemensamt att det gör det enkelt att leverera komfort, säkerhet och energibesparingar.

Serie CRA110 är en temperaturreglering för konstantflöde.

CRA110-o-CRA150

Serie CRA120 är en temperaturreglering för konstantflöde som lämpar sig för större system och ventiler, till exempel 3F.

CRA120

CRA140-serien är en kombinerad reglering för konstant flödestemperatur och returtemperatur

CRA140

ESBE-serien CRA150 är ett ställdon med inbyggd reglering för konstant flödestemperatur som är särskilt framtaget för tillämpningar med värme- och kylfunktioner i samma krets

CRA110-o-CRA150

Serie CRB100 är en rumstemperaturreglering med integrerat ställdon.

CRB100

ESBEs serie CRC110 är en väderkompenserande reglering med inbyggt ställdon.

CRC110

CRC120-serien är en utomhustemperaturbaserad reglering som lämpar sig för större system och ventiler, till exempel 3F

CRC120

CRC140-serien är en kombinerad väderkompenserande reglering och returtemperaturreglering

CRC140

CRD100-serien är en kombinerad väderkompenserande och inomhusbaserad reglering med en avancerad anpassning

CRD100

CRS130-serien är ett ställdon med inbyggd reglering för konstant flödestemperatur som är särskilt framtaget för centraliserade tappvattentillämpningar (PWx).

CRS100

Serie CUA100 är en rumstemperaturreglering som används med de flesta 3-punkts 24 VAC-ställdon.

CUA100

Serie 90C är en komplett shuntregleringsenhet med integrerat ställdon.

90C