LINJÄRA STÄLLDON

SNABBT IN. SNABBT UT.
BRA JOBBAT.

Pålitliga svenska ventiler och ställdon för energieffektiv reglering i värme- och kylsystem. Och kom ihåg. Produkterna är enkla att använda och installera.

ESBE-serien ALG400 omfattar termoelektriska fläktkonvektorställdon för fläktkonvektorventiler i ESBE-serien VLG100.

ALG434

Serie ALH med 3-punkts potentialfritt styrläge (ut/in) och proportionellt styrläge (spänning/ström). Felsäker fjäderretur.

ALH134, ALH234

Serie ALB100 med spänningsproportionell signal eller 3-punktssignal (öppna/ stäng).

Prod_ALB_verA_issueA_lr

Serie ALFxx1 (230 V-version) med 3-punktssignal (öppna/stäng) eller proportionell signal (spänning/ström).

ALFxx1_ALFxx4

Serien ALFxx4 (24 V-version) med 3-punkts potentialfritt styrläge (ut/in) och modulerande/proportionellt styrläge (spänning/ström).

ALFxx1_ALFxx4