Fastbränsleprodukter

ELDNING MED FAST BRÄNSLE
KAN VARA EN UTMANING.

ESBEs fastbränsleprodukter har utvecklats primärt för att säkerställa en enklare installation och reglering. De ger automatisk påfyllning av ackumulatortankar och skyddar fastbränslepannor mot låga returtemperaturer.

SFK100-serien är en laddgrupp avsedd för fastbränslepannor

SFK140

Serie LTC200 är en laddgrupp med integrerad högeffektiv pump.

LTC200

Serie VTC500 är en termisk ventil som används för fastbränslepannor på upp till 150 kW.

VTC500

Serien VTC400 utgörs av laddventiler med högre Kvs-värden och flexibilitet. Finns med fast och justerbar temperaturinställning.

VTC410

Serie VTC300 är en kompakt och exakt laddventil som används för fastbränslepannor på upp till 30 kW.

VTC300

Serie ATA200 är en enhet för reglering av fastbränselpannors temperatur.

ATA200

Serie VST200 hindrar att temperaturen blir för hög i fastbränslepannor.

VST212

ESBE serie CTF200 rökgastermostat är avsedd för omkoppling vid användning av flera värmeaggregat.

CTF271_Flue gas thermostat_56020300

Serie CTF150 används vanligtvis för till/från-styrning av cirkulationspumpar och laddgrupper.

CTF150