Om ESBE

Operations

FoU (Forskning och utveckling)

FoU:s huvudsyfte är baserat på kundernas behov av att kontinuerligt underhålla och uppdatera ESBEs befintliga produktportfölj och att utveckla nya produkter för att utöka portföljen.

FoU-laboratoriet är anpassat för att klara av de ständigt ökande kraven. Nya testmetoder och ny testutrustning skapas för att uppfylla kvalitetskraven.

Produkter utvecklas för att uppfylla kundbehov, och för att vara ett välinformerat och innovativt stöd för försäljningen måste FoU kontinuerligt följa marknadens utveckling och material- och komponentutbudet. Applikationsexpertis är en viktig faktor för att uppfylla kundernas krav!

På FoU finns elva ingenjörer med kunskapsfokus på att hantera projekt, vara specialister på produkter och utveckla och testa designer.

TILLVERKNING

Huvuduppgiften för Operations är att leverera produkter med rätt kvalitet, på rätt tid och till ett konkurrenskraftigt pris till våra kunder. Produkterna levereras direkt till våra kunder eller till våra dotterbolag i Tyskland, Frankrike eller Polen. På Operations är vi omkring 120 medarbetare som arbetar på olika avdelningar.

I alla delar av Operations används SMART-principerna, och ständiga förbättringar är ett av de viktigaste verktygen.

LEAN ÄR SMART

Lean kallas för SMART på ESBE och det står för:
S Successiva förbättringar
M Metod och tillvägagångssätt
A Alla involverade
R Rätt från mig
T Tillsammans

SMART är inte ett projekt som kan implementeras under en definierad och begränsad tid. Det är mer av ett tillvägagångssätt eller en strategi som gör att vi utvecklas stegvis mot en vision om att eliminera svinn och byta fokus till att göra rätt saker.

På ESBE består SMART av en långsiktig strategi, tålamod och att ge chefer och medarbetare bättre villkor för att upptäcka och minska svinn i vårt dagliga arbete.

 

ESBEs moderna produktionsanläggning i Reftele

Assembly

Line

Line