Om ESBE

HISTORIK

Från lokalt till globalt

ESBE, som då hette Skogsfors Bruk, grundades år 1906 av en riktig entreprenör vid namn Johan August Skogsfors. Vid endast 26 års ålder startade han en av södra Sveriges modernaste fabriker, i Småland och orten Reftele, för att tillverka kultivatorer och såmaskiner, viktiga produkter för att rationalisera dåtidens jordbruk. Framför allt lät han uppföra en kraftstation för elektricitet och blev härmed den första personen i Reftele som hade den här moderniteten.

I mitten av 1930-talet breddades produktsortimentet till även att innehålla vattenpumpar, hydroforer och shuntventiler. Företaget växte och Johan Augusts son Göte började jobba på företaget. Johan August beslöt att dela företaget i tre delar och gav shuntventilsdelen till Göte. En mycket mindre verksamhet leddes nu av Göte som fortsatte att utveckla produktsortimentet och produktionen. Till exempel lanserades den första patenterade 4-vägs shuntventilen 1939.

Företaget växte och exporten ökade. ESBEs shuntventiler hade inom kort blivit den gällande standarden inom branschen. 1965 utgjorde exporten mer än 50 procent av ESBEs omsättning. I flera europeiska länder blev ESBEs shuntventiler likställda med ”Swedenmischer” (svenska shuntventiler). Under den här perioden blev Göte sjuk och hans son Mats, den tredje generationens Skogsfors, tog vid och blev 1967 VD för ESBE.

I mitten av 1970-talet lanserades ESBEs första ställdon och termostatiska ventiler på marknaden. Produktutvecklingen fortsatte och formades i stort av kundernas önskemål, men alltid i kombination med ESBEs kunskap och idéer. Resultatet blev ett konstant flöde med allt smartare produktlösningar. Ett bra exempel var när ESBE år 1991 lanserade en riktig storsäljare - ställdonsserien M60 -. som bidrog starkt till att ESBEs europeiska marknadsposition förstärktes väsentligt.

Företaget växte snabbt under Mats ledning. Under senare delen av 1990-talet etablerade sig ESBE på allvar i Europa via dotterbolag i Tyskland och Frankrike, och utökade antalet landsunika återförsäljare.

Under 2000-talet har mycket hänt på ESBE för att den marknadsledande positionen ska stärkas ytterligare, bland annat genom produktionsinvesteringar, produktutveckling och marknads- och försäljningssatsningar. Ett bra exempel är de senaste årens expansion via egna dotterbolag i Italien, Danmark och Polen samt egna säljresurser i Norge och Österrike. Samtidigt har ett särskilt internationellt OEM-team byggts upp för att stödja det kundsegmentet på bästa sätt.

ESBE är väl rustat och redo för ytterligare 100 år i branschen!

 

Bruket 1930 

Det ursprungliga Skogsfors Bruk i Reftele på 1930-talet

  

Shunt no 1

Den första ESBE-tillverkade shuntventilen år 1935.

 

 

Trademark

Idag är ESBE ett välkänt varumärke över hela Europa.