Om ESBE

HÅLLBARHET

MILJÖ

Miljön är vår angelägenhet. Vi är en grupp med ambitiösa européer som fokuserar på att hjälpa husägare att minska sina energikostnader, utan att offra komfort, och att samtidigt minska påverkan på vår koldioxidbegränsade värld. Vi erbjuder lösningar för reglering av vätskeburna värme- och kylsystem med marknadens lägsta resursanvändning.

socialt ansvar

I våra ägardirektiv ingår kravet att företagets verksamhet primärt ska vara placerad i Reftele. ESBE har varit en viktig del av samhället i Reftele i nästan 100 år. Ett litet samhälle som Reftele är speciellt: vi finns där för varandra och känner ansvar. Det är den känslan som vi på ESBE vill behålla.

Kärnvärdet "Omtanke" i vårt varumärke kan kopplas till att vi stödjer olika initiativ och organisationer som arbetar för en bättre värld. Nedan finns exempel på det:
A) För välgörenhetsorganisationer: ESBE har under de senaste 10 åren gjort donationer.
B) För ungdomar: ESBE sponsrar lokala sporter och icke-vålds-initiativ i skolor.
C) För miljön:  En extern energigranskning leder till att ESBE minskar energianvändningen vid fabriksanläggningarna med 37 procent och halverar klimatpåverkan. ESBE har också blivit partner i ett vindkraftföretag. Primärt för att tillhandahålla grön energi till fabriksanläggningen.