Om ESBE

OM OSS

I mer än hundra år har vi gång på gång etablerat nya standardnivåer för vad ventiler och ställdon kan göra i olika system. Alla våra produkter har tre tydliga kännetecken: de använder mindre energi, de ger mer komfort och de ökar säkerheten i system för uppvärmning, kylning och tappvatten.

I dag finns ESBE:s produkter i hela Europa. Men vår produktutveckling och tillverkning finns fortfarande kvar i småländska Reftele, där det en gång började. Numera har vi tillgång till toppmoderna fabriksanläggningar och innehar självklart kvalitets- och miljöcertifikat.

Att aldrig stanna upp, att utvecklas kontinuerligt, är centralt för ESBE. Utvecklingen involverar alla delar av företaget, men det mest synliga resultatet är det konstanta flödet av nya produkter.

grunderna

• Koncernens huvudkontor finns i Reftele och företaget ägs till 80 % av familjen Skogsfors. Övriga 20 % ägs av aktieägare bland medarbetarna.
• Grundades 1906 i Reftele
• Familjeägt företag sedan fyra generationer
• Organisk tillväxt: ca 5 % de senaste tio åren.
• Kvalitetscertifierat enligt ISO9001 sedan 1995. Miljöcertifierat enligt ISO14001 sedan 1999.

Aktuella siffror

• Omsättning på 41 miljoner euro
• 200 anställda i Europa.
• Med fyra säljbolag plus partners i mer än 30 länder.

Investeringar för framtiden

• ESBE har investerat omkring 35 miljoner euro i fabriksanläggningar, produktutveckling och marknadsinvesteringar. Det har vi gjort under de senaste fem åren med företagets eget kapital. Beslutet togs i syfte att satsa på företagets starka konkurrenskraft även i framtiden – i ett globalt perspektiv.
• “Stå aldrig stilla” är mer eller mindre företagets verksamhetsidé, och det visar sig på följande områden:
– ständig och proaktiv forskning och utveckling av nya produkter för kommande användningsområden.
– ständigt arbete för att förbättra kvalitet, produktionskapacitet, leveransprecision och helhetsutbud.

 

Syftet med våra produkter är att bidra till ett förbättrat
inomhusklimat genom
att styra temperaturen i byggnader med fokus
på de största ekonomiska fördelarna och energi-
effektiviteten för kunden.

Filmer