VÄRMEPUMPAR

Med ESBE
Det fungerar helt enkelt.

Det spelar ingen roll vilken applikation det gäller. Om det handlar om styrning av vätskeburna system kan vi erbjuda rätt produkter och expertis just för dig. 

Värmepump 3

Värmepump med höga flödeskrav.
1
För applikationer som kräver stor flödeskapacitet men kompakt utförande är VRG330 att bra alternativ.

2
För den här applikationen med VRG330 är en ARA600 med 2-punktssignal (på/av) det bästa alternativet.

3
Den termostatiska ventilen ger stor flödeskapacitet och bra funktion tillsammans med en centralreglerande skållningssäker* funktion för allmänna tappvarmvattenapplikationer. *) Skållningssäker betyder att varmvattentillförseln stängs av automatiskt om kallvattentillförseln skulle upphöra.