RADIATORER

Med ESBE fungerar
det helt enkelt.

Det spelar ingen roll vilken applikation det gäller. Så länge det handlar om styrning av vätskeburna system kan vi erbjuda rätt produkter och kunskap just för dig.

Radiatorer 2

4-vägs ventilreglerad radiatorkrets.
1
Shuntventilen reglerar radiatorkretsen genom att blanda temperaturen från radiatorns returledning och pannans krets. Samtidigt blandas returvatten från radiatorerna med varmvatten för att skydda pannan från låga returtemperaturer. Ventilen har hög reglernoggrannhet för en energieffektiv ventilfunktion.

2
Tack vare det särskilda gränssnittet mellan ställdonet och VRG140-ventilen får enheten en unik stabilitet och precision vid reglering. Rekommenderad styrsignal är en 3-punktsignal (öppna/stäng) eller en proportionell signal (spänning/ström).