Golvvärme

Med ESBE fungerar
det helt enkelt.

Det spelar ingen roll vilken applikation det gäller. Så länge det handlar om styrning av vätskeburna system kan vi erbjuda rätt produkter och kunskap just för dig.

Golvvärme 9

Pumpgrupp med termostatisk fast temperaturreglering för golvvärme.
1
ESBE-serien GFA är en pumpgrupp med en justerbar konstant utloppstemperatur som används för att hålla flödestemperaturen på den angivna nivån, oavsett tryckfall och flödesvolym. Den termostatiska ventilen är i första hand avsedd för golvvärmesystem som kräver skållningssäker* funktion, vilket är viktigt för att skydda golvvärmerören och även själva golvet. *) Skållningssäker betyder att varmvattentillförseln stängs av automatiskt om kallvattentillförseln skulle upphöra.