FJÄRRVÄRME

Med ESBE fungerar
det helt enkelt.

Det spelar ingen roll vilken applikation det gäller. Så länge det handlar om styrning av vätskeburna system kan vi erbjuda rätt produkter och kunskap just för dig.

Fjärrvärme 5

Pumpgrupp med shuntventil tillsammans med reglering för fjärrvärmesystem.
1
Den termostatiska ventilen ger stor flödeskapacitet och bra funktion tillsammans med en centralreglerande skållningssäker* funktion för allmänna tappvarmvattenapplikationer. *) Skållningssäker betyder att varmvattentillförseln stängs av automatiskt om kallvattentillförseln skulle upphöra.

2
Den termostatiska ventilen ger stor flödeskapacitet och bra funktion tillsammans med en centralreglerande skållningssäker* funktion för allmänna tappvarmvattenapplikationer. VTA520 har utvecklats för större system som kräver högre Kvs-värde. *) Skållningssäker betyder att varmvattentillförseln stängs av automatiskt om kallvattentillförseln skulle upphöra.

3
En värmekretsreglering baserad på utomhusgivare som ger hög komfort tack vara möjligheten att ställa in en perfekt karakteristisk uppvärmningskurva, och som samtidigt ger energibesparingar för husägaren. Kombinerat med den särskilda ventilregleringen ger pumpgruppen en unik stabilitet och precision när den reglerar.