FJÄRRVÄRME

Med ESBE fungerar
det helt enkelt.

Det spelar ingen roll vilken applikation det gäller. Så länge det handlar om styrning av vätskeburna system kan vi erbjuda rätt produkter och kunskap just för dig.

Fjärrvärme 3

Tappvarmvattenreglering och reglering av golvvärme för system med fjärrvärme.
1
Den termostatiska ventilen ger stor flödeskapacitet och bra funktion tillsammans med en centralreglerande skållningssäker* funktion för allmänna tappvarmvattenapplikationer. *) Skållningssäker betyder att varmvattentillförseln stängs av automatiskt om kallvattentillförseln skulle upphöra.

2
Den termostatiska ventilen ger stor flödeskapacitet och bra funktion tillsammans med en centralreglerande skållningssäker* funktion för allmänna tappvarmvattenapplikationer. VTA520 har utvecklats för större system som kräver högre Kvs-värde. *) Skållningssäker betyder att varmvattentillförseln stängs av automatiskt om kallvattentillförseln skulle upphöra.

3
Shuntventilen ger stor regleringsnoggrannhet och minimalt internt läckage.

4
En rumstemperaturbaserad reglering för värmekretsen som ger både hög komfort och energibesparingar. Tack vare det särskilda gränssnittet mellan VRG130-ventilen och regleringen får enheten en unik stabilitet och precision vid reglering.

5
En komplett väderkompenserad reglering för värmekretsen med många möjliga justeringar efter individuella krav.