FJÄRRVÄRME

Med ESBE fungerar
det helt enkelt.

Det spelar ingen roll vilken applikation det gäller. Så länge det handlar om styrning av vätskeburna system kan vi erbjuda rätt produkter och kunskap just för dig.

Fjärrvärme 2

Tappvarmvattenreglering och termostatisk golvvärmereglering med fjärrvärme.
1
Den termostatiska ventilen ger stor flödeskapacitet och bra funktion tillsammans med en centralreglerande skållningssäker* funktion för allmänna tappvarmvattenapplikationer. *) Skållningssäker betyder att varmvattentillförseln stängs av automatiskt om kallvattentillförseln skulle upphöra.

2
Den termostatiska ventilen ger stor flödeskapacitet och bra funktion tillsammans med en centralreglerande skållningssäker* funktion för allmänna tappvarmvattenapplikationer. VTA520 har utvecklats för större system som kräver högre Kvs-värde. *) Skållningssäker betyder att varmvattentillförseln stängs av automatiskt om kallvattentillförseln skulle upphöra.

3
Den termostatiska ventilen är i första hand avsedd för golvvärmesystem som kräver skållningssäker* funktion, vilket är viktigt för att skydda golvvärmerören och även själva golvet. I sortimentet ingår utvändig gänga, överfallsmutter och pumfläns för direktanslutning till cirkulationspumpen. *) Skållningssäker betyder att varmvattentillförseln stängs av automatiskt om kallvattentillförseln skulle upphöra.