FASTBRÄNSLE

Med ESBE
Det fungerar helt enkelt.

Det spelar ingen roll vilken applikation det gäller. Om det handlar om styrning av vätskeburna system kan vi erbjuda rätt produkter och expertis just för dig.

Fastbränsle 7

Komplett fastbränsleapplikation med tappvarmvatten och solenergisystem.
1
Isolerad laddventil med avstängningsventiler gör det lätt att installera din favoritcirkulationspump. Kompakt och med stabil returtemperatur för användning i värmeapplikationer på upp till 150 kW.

2
Oberoende styrenhet avsedd för temperaturreglering av fastbränslepannor genom justering av luftförsörjningen.

3
Reglering med en 4-vägs bivalent shuntventil ger möjlighet till prioriteringar mellan nivåer i ackumulatortanken. Med den här inställningen håller sig den övre delen av tanken varm längre för att spara energi för tappvarmvattnet.

4
En komplett väderkompenserad reglering för värmekretsen som även kan styra en elektrisk doppvärmare baserat på den bivalenta ventilens position eller kraven på tappvarmvattnet.

5
En rumstemperaturbaserad reglering för värmekretsen som ger både hög komfort och energibesparingar. Tack vare det särskilda gränssnittet mellan VRG130-ventilen och regleringen får enheten en unik stabilitet och precision vid reglering.

6
Den termostatiska ventilen ger stor flödeskapacitet och bra funktion tillsammans med en centralreglerande skållningssäker* funktion för allmänna tappvarmvattenapplikationer. *) Skållningssäker betyder att varmvattentillförseln stängs av automatiskt om kallvattentillförseln skulle upphöra.

7
Säkerhetsventil som används för att säkra applikationer för tappvarmvatten mot övertryck. Tillverkad av avzinkningshärdig mässing.