FASTBRÄNSLE

Med ESBE
Det fungerar helt enkelt.

Det spelar ingen roll vilken applikation det gäller. Om det handlar om styrning av vätskeburna system kan vi erbjuda rätt produkter och expertis just för dig.

Fastbränsle 6

Fastbränsleapplikation med reservvärmekälla.
1
Kompakt och exakt laddventil med stabil returtemperatur för användning i värmeapplikationer på upp till 150 kW.

2
Reglering med en 4-vägs bivalent shuntventil ger möjlighet till prioriteringar mellan vämekällor, från billigt fastbränsle till dyrare gas/olja.

3
En komplett väderkompenserad reglering för värmekretsen, som även kan styra den andra värmekällan baserat på den bivalenta ventilens position.