FASTBRÄNSLE

Med ESBE
Det fungerar helt enkelt.

Det spelar ingen roll vilken applikation det gäller. Om det handlar om styrning av vätskeburna system kan vi erbjuda rätt produkter och expertis just för dig.

Fastbränsle 4

Effektiv och snabb laddning av ackumulatortank med elektrisk reglering.
1
Reglering med en 4-vägs bivalent shuntventil ger möjlighet till snabbare laddning av övre delen av tanken.

2
Kompakt konstanttemperaturreglering med ett specialgränssnitt för VRB140-ventilen som ger unik stabilitet och precision vid reglering.