Shuntgrupper

STORLEKEN SPELAR INGEN ROLL

ESBE har ett utbud av shuntgrupper som har utvecklats särskilt för hemmarknaden där några få enheter klarar av ett stort antal krav. Allt tack vare ESBE:s 100 år av erfarenhet inom styrning och reglering av vätskeburna system.

ESBE-serien GDA100 är en shuntgrupp med direktförsörjning utformad för applikationer där den mest effektiva sortens energitransport krävs.

$name

ESBE-serien GFA100 är en shuntgrupp utformad för värmekretsar där konstant temperaturreglering krävs.

$name

ESBE-serien GRA100 är en shuntgrupp som är avsedd för värmekretsar där enastående flödes- och temperaturreglering krävs.

$name

ESBE-serien GRC är en shuntgrupp som är avsedd för värmekretsar där enastående flödes- och temperaturreglering krävs.

$name

ESBE-serien GBA100 är en shuntgrupp som är avsedd för värmekretsar där det krävs reglering av flödestemperaturen och effektiv användning av energi.

$name

ESBE-serien GBC200 är en shuntgrupp som är avsedd för värmekretsar där det krävs reglering av utomhustemperaturen och effektiv användning av energi.

$name

Laddshuntgrupp GSA100 levereras med en 3-vägs shuntventil och ställdon.

Return Temp Unit_GSA111

ESBE-serien GSC100 är en laddshuntgrupp utformad för applikationer där returtemperaturreglering krävs.

Return Temp Unit_GSC111

Serien GMA100 består av fördelarbalkar för två eller tre shuntgrupper med isolering enligt EnEV2014 och väggkonsoler.

$name

Serien GMA200 består av fördelarbalkar för två eller tre shuntgrupper inklusive inbyggd hydronisk anslutning, isolering enligt EnEV2014 och väggkonsoler.

$name