varför ska du välja
en esbe shuntgrupp?

Block4_Image_518x427px_LandningssidaShuntgrupper

SPARA ENERGI BÅDE FÖR UPPVÄRMNING OCH JOBB

En låg energiförbrukning är lika viktigt för ekonomin som för miljön. I ett värmesystem är det många saker som påverkar totalprestandan. Det gäller att komponenterna har hög klass – och att systemet är väl sammansatt, som i våra shuntgrupper.

ESBEs shuntgrupper är byggda på våra egenutvecklade högpresterande komponenter. Vi har kompletterat med t.ex. cirkulationspumpar till en färdigmonterad enhet som säkerställer ett optimalt flöde. De utvalda pumparna är uteslutande ErP-godkända lågenergi-modeller från ledande tillverkare. Konstruktionen har sedan försetts med ett formgjutet isolerskal av högvärdigt cellplastmaterial. Shuntgruppen har därför alltid minimala totala värmeförluster, där bara värmekänsliga delar sitter utanför isoleringen.

Utrustade med avancerad reglering anpassas uppvärmningen exakt efter behov, vilket minimerar energiförbrukning och miljöbelastning. Välj t.ex. väderkompenserad reglering CRC eller väder- och inomhusbaserad i modell CRD.

spara INSTALLATIONSTID
- OCH FÅ MER UT AV DIN DAG

Vi på ESBE har en lång tradition av att se till installatörens bästa. I vår produktutveckling finns hela tiden en tanke på hur produkten ska hanteras och installeras ute på enklaste och snabbaste sätt. Våra shuntgrupper är ett bra exempel på det. Här får du en arbetsbesparande färdigmonterad kombination. Naturligtvis har den också en hanterbar förpackning, bra dokumentation och en genomtänkt konstruktion för både installation och service.

ALLTID RÄTT VAL – En ventil för flera användningsområden

hus-x3_ny

brett sortiment  värme eller kyla, golv eller vägg

ikoner-2

ESBE shuntgrupper är utrustade med en innovativ progressiv EQM flödes karakteristik som gör den ändamålsenlig i ett brett område av applikationer. Grundkonceptet är ESBEs beprövade 3-vägs vridande shuntventil som har vidareutvecklats för att ta hand om systemens varierande förutsättningar.

En ventil för flera användningsområden - hur går det till? 

Blandningsfunktionen i ESBE shuntgrupp representerar med sin progressiva EQM flödeskarakteristik något unikt på marknaden. Den progressiva reglerkarakteristiken ger hög reglerbarhet vid många olika driftförhållanden t.ex. vid stora temperatur och flödesskillnader. Det möjliggör en noggrann styrning, energibesparing och en hög komfort. 

Det blir inte bara bra funktion, när shuntgruppen anpassar sig efter systemets värme- och flödesbehov. Du slipper beräkna ventilauktoritet, du kan alltid ha en passande modell till hands och det enda du behöver fundera över är valet av passande pumpstorlek.

diagram_v2

Shuntgruppsmodeller
ESBE shuntgrupper finns i flera modeller för olika syften; direkt, med ställdon eller med avancerad reglering.

Flexibilitet med valbar cirkulationspump och möjlighet att på plats spegelvända funktionen. Användningsområdena är allt från ventilations- och värmeanläggningar i lägenhetshus till enbostadshus med mindre värmebehov.


GDA – modell med direktförsörjning
GFA – med termisk blandningsfunktion
GRx – blandningsfunktion med ställdon/reglering
GBx – bivalent blandningsfunktion (BIV) med ställdon/reglering

pålitligt val  funkar direkt och bara går och går...

Kugghjul_226x200

EN KOMPAKT
LÖSNING 
 SOM
ALDRIG KÄNNS
TRÅNG

Kompakt installation

Våra shuntgrupper är kanske det mest pålitliga du kan välja. Ett bekymmersfritt alternativ som du kan plocka från hyllan, installera och – glömma.


·         Konstruerad av proffs och med beprövad funktion

·         Monterad i fabrik med utprovad metod och rätt verktyg

·         Hållbar konstruktion med värmeskyddad elektronik

·         Testad och godkänd före leverans
Produktion


Installation_2_410x266
Shuntgrupper är ett bra sätt att spara både tid och plats. Du får maximal funktion på minimalt utrymme, utan att ge avkall på vare sig prestanda eller driftssäkerhet.

När vi designade våra shuntgrupper var utrymmessnålt en ledstjärna. Kompakta komponenter är sammansatta i en konfiguration där alla distanser och dimensioner är optimerade. Eftersom monteringen är färdig behöver du bara svängrum nog för att koppla ihop röranslutningarna. 

Skalet är gjort av högisolerande material och det är isärtagbart så att du lätt kommer åt varje enskild komponent för underhåll och service.

Installationer med 2 eller 3 kombinerade shuntgrupper blir utrymmeseffektiva genom våra fördelningsbalkar, som finns både med och utan hydraulisk separering.


4col-reddot_ny

Både snygg och bra

Red Dot är en designutmärkelse man kan se även på en del tekniska och industriartade produkter, men vad betyder utmärkelsen?

Läs mer

Både snygg och bra

Red Dot-utmärkelsen är en belöning för god produktdesign som funnits sedan1954 och idag är en av världens största och mest meriterande designtävlingar. ESBEs pumpgrupper uppfyller den höga nivå och de stränga krav som juryn ställer upp. ESBEs lösning imponerade på domarna i förhållande till konkurrerande produkter när det gäller kvalitet, funktionalitet och varumärkeskaraktär.

DatorIpad

Produktvalshjälp

Det finns många modeller av våra shuntgrupper. Hur väljer jag rätt för både min applikation och den prestanda som krävs?

Läs mer

Produktvalshjälp

Med ESBEs shuntvalsprogram blir det lätt att hitta rätt modell och få den exakt dimensionerad efter aktuella behov.

Du väljer först användningsområde och driftsförutsättningar i form av effekt eller flöde. Sedan vilken cirkulationspump du vill ha och vilken typ av reglering det ska vara. Allt leder fram till en lista med förslag på pumpgrupper, där du kan även kan se diagram över tryck och flöde. Programmet låter dig specificera upp till tre pumpgrupper och välja en lämplig fördelarbalk därtill.

När urvalet är komplett kan en beställningslista i PDF-format laddas ner och skrivas ut.

Länk till ESBE Selector
Shunt_240x124

Innovatör av tradition

Vad är hemligheten bakom ESBEs uppskattade och framgångsrika produkter? Jo, till att börja med är det inte alls någon hemlighet…

Läs mer

Innovatör av tradition

Hemligheten bakom de flesta framgångar är en kombination av erfarenheten från att ha försökt - och en förmåga att dra slutsatser och fortsätta göra nya försök.


ESBE har funnits i över 110 år och har tillverkat värmeprodukter som shuntar ända sedan 30-talet. Hela tiden i framkant på teknikutvecklingen. En av våra tidiga shuntar var så nydanande att den i Tyskland faktiskt gav namn till hela produkttypen ”Schwedenmischer”.


På den innovativa vägen fortsätter vi mot framtiden. På senare år med ett allt tydligare inslag av ny teknik, elektronik och modern kommunikation, men med samma gammaldags fokus på att göra verklig nytta för de installatörer som ska använda det vi gör.
Vinterbild_1702-240x124_ny

SVENSK FUNKTIONALITET

"Svensk kvalitet" hör man ibland talas om. Och det finns naturligtvis inbyggt i våra svensktillverkade produkter, men..

Läs mer

SVENSK FUNKTIONALITET

Det svenska sättet att måna om kvalitet är välkänt, men vi vill gärna slå ett slag för funktionaliteten också.

När man har byggt sin existens i ett kallt och solfattigt klimat och på magra jordar, fokuserar man på att åstadkomma det som behövs med en minimal insats. Kanske inte så konstigt att Sverige bidragit med stram, funktionell design, bilar som tryggt och säkert tar dig från A till B och möbler som ger mycket för lite.

När det gäller uppvärmning har vi naturligtvis en ytterligare sak som motiverar god funktionalitet och pålitlig kvalitet; Klimatet.

ESBE-serien GDA300 är en shuntgrupp med kompakt design som är avsedd för applikationer med direktförsörjning där den mest effektiva sortens energitransport krävs

Circ Unit_GDA311

ESBE-serien GFA300 är en shuntgrupp med kompakt design som är avsedd för värmekretsar där konstant temperaturreglering krävs

Circ Unit_GFA311

ESBE-serien GRA300 är en shuntgrupp med kompakt design som är avsedd för applikationer där enastående flödes- och temperaturreglering krävs

Circ Unit_GRA311

ESBE-serien GDA100 är en shuntgrupp med direktförsörjning utformad för applikationer där den mest effektiva sortens energitransport krävs.

$name

ESBE-serien GFA100 är en shuntgrupp utformad för värmekretsar där konstant temperaturreglering krävs.

$name

ESBE-serien GRA100 är en shuntgrupp som är avsedd för värmekretsar där enastående flödes- och temperaturreglering krävs.

$name

ESBE-serien GRC är en shuntgrupp som är avsedd för värmekretsar där enastående flödes- och temperaturreglering krävs.

$name

ESBE-serien GBA100 är en shuntgrupp som är avsedd för värmekretsar där det krävs reglering av flödestemperaturen och effektiv användning av energi.

$name

ESBE-serien GBC200 är en shuntgrupp som är avsedd för värmekretsar där det krävs reglering av utomhustemperaturen och effektiv användning av energi.

$name

Laddshuntgrupp GSA100 levereras med en 3-vägs shuntventil och ställdon.

Return Temp Unit_GSA111

ESBE-serien GSC100 är en laddshuntgrupp utformad för applikationer där returtemperaturreglering krävs.

Return Temp Unit_GSC111

Laddshuntgruppen GST100 levereras med en 3-vägs blandningsventil som finns i två versioner: med fast temperaturinställning och med justerbar temperaturinställning.

Return Temp Unit_GST131

ESBE-serien GDF100 är en pumpgrupp för direktförsörjning som är avsedd för applikationer där energitransport krävs

Flexi_GDF111

ESBE-serien GFF100 är en shuntgrupp som är avsedd för värmekretsar där konstant temperaturreglering krävs

Flexi_GFF111

ESBE serie GRF100 är en shuntgrupp som är avsedd för värmekretsar där flödes- och temperaturreglering krävs

Flexi_GRF111

Serien GMA100 består av fördelarbalkar för två eller tre shuntgrupper med isolering enligt EnEV2014 och väggkonsoler.

$name

Serien GMA200 består av fördelarbalkar för två eller tre shuntgrupper inklusive inbyggd hydronisk anslutning, isolering enligt EnEV2014 och väggkonsoler.

$name
Kontakt