Om ESBE

Verksamhetsbeskrivning och vision

Verksamhetsbeskrivning

Att hjälpa fastighetsägare att minska sina energikostnader utan att offra komfort, och på så sätt minska miljöpåverkan i världen.

VISION

Att bli ett företag i världsklass och marknadsledande inom våra kärnområden vridande styrdon, ställdon och blandningsventiler för användning i värme- och kylreglering i vätskeburna system.

VARUMÄRKESVÄRDEN

ESBE-produkter medför fördelar för moderna hushåll:
- Energibesparing
- Komfort
- Säkerhet
Hur vi ska och kommer att agera. Som företag och som enskild medarbetare:
- Långsiktigt perspektiv
- Ledarskap
- Medkänsla

Filosofi

Humanistisk filosofi, alla är likvärdiga, alla kan utvecklas om de vill. Vissa mer än andra, och det ska vi ta hänsyn till. Vi bryr oss om varandra, om andra, om miljön och om klimatet. Även om vårt bidrag är litet så är det ändå större än om vi inte gör något alls.