Grupy pompowe

SIZE DOESN’T MATTER

Firma ESBE oferuje serię grup pompowych opracowanych specjalnie dla rynku budownictwa mieszkaniowego. Wystarczy kilka modułów, aby sprostać całej gamie potrzeb. Wszystko to bierze się ze stuletniego doświadczenia firmy ESBE w sterowaniu i regulacji w układach z obiegiem wymuszonym.

Urządzenia ESBE serii GDA300 to kompaktowe grupy pompowe przeznaczone do zastosowań z zasilaniem bezpośrednim, w których wymagane jest zapewnienie jak najefektywniejszego transportu energii

Circ Unit_GDA311

Urządzenia ESBE serii GFA300 to kompaktowe grupy pompowe przeznaczone do obiegów grzewczych, w których wymagana jest stała regulacja temperatury

Circ Unit_GFA311

Urządzenia ESBE serii GRA300 to kompaktowe grupy pompowe przeznaczone do zastosowań, w których wymagana jest doskonała regulacja przepływu i temperatury

Circ Unit_GRA311

Urządzenia ESBE serii GDA100 to grupy pompowe z zasilaniem bezpośrednim przeznaczone do zastosowań, w których wymagane jest zapewnienie jak najefektywniejszej dystrybucji energii.

$name

Urządzenia ESBE serii GFA100 to grupy pompowe przeznaczone do obiegów grzewczych, w których wymagana jest stała regulacja temperatury.

$name

Urządzenia ESBE serii GRA100 to grupy pompowe przeznaczone do obiegów ogrzewania, w których wymagana jest doskonała regulacja przepływu i temperatury.

$name

Urządzenia ESBE serii GRC to grupy pompowe mieszające przeznaczone do obiegów grzewczych, w których wymagana jest doskonała regulacja przepływu i temperatury zewnętrznej.

$name

Urządzenia ESBE serii GBA100 to grupy pompowe przeznaczone do obiegów grzewczych, w których wymagana jest regulacja temperatury przepływu i wydajne wykorzystanie energii.

$name

Urządzenia ESBE serii GBC200 to grupy pompowe przeznaczone do obiegów grzewczych, w których wymagana jest regulacja pogodowa i wydajne wykorzystanie energii.

$name

Jednostka regulacji temperatury GSA100 są dostarczane z 3-drogowym, obrotowym zaworem mieszającym oraz siłownikiem.

Return Temp Unit_GSA111

Urządzenia ESBE serii GSC100 to grupy pompowe do regulacji temperatury wody powrotnej przeznaczone do zastosowań, w których wymagana jest jej kontrola.

Return Temp Unit_GSC111

Urządzenia serii GST100 są dostarczane z 3-drogowym termostatycznym zaworem mieszającym, który jest dostępny w dwóch wersjach: ze stałą lub regulowaną nastawą temperatury.

Return Temp Unit_GST131

Urządzenia ESBE serii GDF100 to grupy pompowe z zasilaniem bezpośrednim przeznaczone do zastosowań, w których wymagana jest dystrybucja energii

Flexi_GDF111

Urządzenia ESBE serii GFF100 to grupy pompowe przeznaczone do obiegów ogrzewania, w których wymagane jest sterowanie stałotemperaturowe

Flexi_GFF111

Urządzenia ESBE serii GRF100 to grupy pompowe przeznaczone do obiegów ogrzewania, w których wymagana jest regulacja przepływu i temperatury

Flexi_GRF111

Seria GMA100 to rozdzielacz do 2 lub 3 grup pompowych, wyposażone w izolację zgodną z wymogami dyrektywy EnEV 2014 oraz uchwyty do montowania na ścianie.

$name

Seria GMA200 to rozdzielacz do 2 lub 3 grup pompowych, ze zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym, izolację zgodną z wymogami dyrektywy EnEV 2014 oraz uchwyty do montowania na ścianie.

$name

Seria GMA300 to rozdzielacz do 2 lub 3 grup pompowych, wyposażone w izolację zgodną z wymogami dyrektywy EnEV 2014 oraz uchwyty do montowania na ścianie.

Manifold_GMA321